Władze spółki

Zarząd

adamczykSzymon Adamczyk

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Szymon Adamczyk rozpoczął karierę zawodową w spółce Huta Ferrum S.A. w 1992 r, w latach 1993-2000 był zatrudniony w spółce na stanowisku Kierownika Oddziału Samochodowego, specjalisty oraz starszego specjalisty do spraw handlowych. W latach 2000-2002 był kierownikiem Działu Sprzedaży, a następnie Dyrektorem ds. Sprzedaży i Specjalistą ds. Sprzedaży w Firmie Marek Myśliwiec sp. z o.o. Od grudnia 2002 r. Szymon Adamczyk związany jest z Alumetal rozpoczynając pracę na stanowisku Dyrektora Handlowego, od 2003 r. był członkiem Zarządu i Dyrektorem Handlowym a w latach 2009-2013 Wiceprezesem Zarządu. Od lutego 2013 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu we wszystkich Spółkach Grupy Alumetal. 

Szymon Adamczyk jest absolwentem Politechniki Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach, a także ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Akademii Ekonomiczniej w Katowicach.

 

blasiakKrzysztof Błasiak

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju i Metal Management

Krzysztof Błasiak rozpoczął karierę zawodową w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych, w której w latach 1995-1996 pracował jako technolog odlewnik oraz specjalista ds. badania i analiz rynku. Od 1996 r. związany jest z zakładem w Kętach. W latach 1996-1997 zatrudniony był w Spółce jako samodzielny technolog, następnie w latach 1997-1999 jako Kierownik Zakupów, a w okresie od 1999 r. do 2002 r. był Kierownikiem Oddziału Surowcowego. W 2002 r. Krzysztof Błasiak był Dyrektorem Handlowym w Spółce. Od 2002 r. jest członkiem Zarządu Spółki, pełniąc w latach 2002-2013 funkcję Prezesa Zarządu, a od 2013 r. do chwili obecnej jest Wiceprezesem Zarządu we wszystkich Spółkach Grupy Alumetal.

Krzysztof Błasiak jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a także ukończył Podyplomowe Studium Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Katowicach w zakresie zarządzania opartego o strukturę MBA.

 

grzybekPrzemysław Grzybek

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Przemysław Grzybek rozpoczął karierę zawodową w 1997 r. w spółce Energomontaż-Południe S.A. jako stażysta, a następnie jako specjalista do spraw sprzedaży w roku 1998. Od 1998 r. związany jest z Alumetal. pracując w latach 1998-1999 jako samodzielny ekonomista, a następnie do 2000 r. jako Kontroler i Specjalista ds. Kontrolingu, a w okresie od 2000 do 2002 r. był Kierownikiem Działu Kontrolingu. W 2002 r. Przemysław Grzybek pracował w Spółce jako Kierownik Działu Finansowo-Księgowego, a od 2002 r. do chwili obecnej jest Dyrektorem Finansowym Spółki. Ponadto od 2004 r. członek Zarządu. Aktualnie pełni funkcję członka Zarządu we wszystkich Spółkach Grupy Alumetal. 

Przemysław Grzybek ukończył Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz studia podyplomowe na kierunku rachunkowość na tej samej uczelni.

 

 

DrzyzdzykAgnieszka Drzyżdżyk

Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy

Agnieszka Drzyżdzyk jest związana ze Spółką od 2003 roku. Początkowo zatrudniona była na stanowisku Przedstawiciela Handlowego, a od 2008 roku pracowała jako Specjalista ds. Handlowych. Od 2010 roku objęła w Spółce funkcję Kierownika Działu Sprzedaży, zaś od roku 2016 sprawuje funkcję Dyrektora Sprzedaży.

Agnieszka Drzyżdżyk jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także posiada dyplom Executive Master of Business Administration Krakowskiej Szkoły Biznesu prowadzonej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 

Rada Nadzorcza


Grzegorz Stulgis

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Grzegorz Stulgis jest członkiem Rady Nadzorczej od 2003 r., a Przewodniczącym Rady Nadzorczej od 2008 r. Swoją karierę rozpoczął w roku 1996 pracując jako analityk finansowy w Louisiana Department of Insurance, a w latach 1996-2000 jako analityk finansowy, a następnie doradca inwestycyjny w Pekao Alliance TFI S.A. W okresie od 2000 r. do 2003 r. pracował jako doradca inwestycyjny w Credit Suisse Asset Management S.A., a w latach 2000-2001 równolegle w PKO/Credit Suisse TFI S.A. W latach 2003-2005 Grzegorz Stulgis prowadził również działalność gospodarczą pod nazwą Esquire Stulgis Grzegorz. Grzegorz Stulgis jest członkiem rady nadzorczej Stomil Sanok S.A. (od 2004 r.) oraz prezesem spółek GS Sp. z o.o. (od 2010 r.) i GS Nova Sp. z o.o. (od 2013 r.). Ponadto jest członkiem rady w Fundacji Ukryte Talenty (od 2012 r.) i w Fundacji Przyjazny Kraj (od 2013 r.) oraz członkiem rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu (od 2011 r.).

Grzegorz Stulgis ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość, jest również licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.

 

Frans Bijlhouwer 

Członek Rady Nadzorczej

 

Frans Bijlhouwer doświadczenie zawodowe zbierał pełniąc funkcje kierownicze w Quality Consultants B.V. (od 1999 r.), Metal Business Management B.V. (od 2006 r.), Ampco Metal B.V. (lata 1998-1999), KBM Afflips B.V. (lata 1997-1998), Alumax Recycling B.V. (lata 1992-1997) oraz Turbine Support Europe NV (lata 1990-1992). W Radzie Nadzorczej Alumetal S.A. zasiada od stycznia 2009 r.

Frans Bijlhouwer ukończył Higher College of Techonology w Utrechcie, w Holandii, a następnie ukończył Institute of Business and Social Sciences oraz Nyenrode University w Holandii. Posiada stopień MBA uzyskany w Ashridge Business School w Wielkiej Brytanii.

 

Marek Kacprowicz

Członek Rady Nadzorczej

 

Marek Kacprowicz od początku swojej kariery związany z przemysłem metali nieżelaznych w którym pełnił m.in. funkcje: prezesa (managing director) Sinimpex Metals Pte Ltd – Singapur (1990-1995 r.), dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego, a następnie członka zarządu – dyrektora handlowego Impexmetal S.A. – Warszawa (1995-2002 r.), prezesa zarządu Huty Aluminium Konin S.A. – Konin (2002-2007 r.), oraz członka zarządu – dyrektora finansowego Bipromet S.A. (2007-2013 r.). Był m.in. przewodniczącym rad nadzorczych spółek Hutmen S.A. – Wrocław, WM Dziedzice S.A. – Czechowice-Dziedzice i NPA S.A. – Skawina. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Gekoplast S.A. (wyroby z tworzyw sztucznych). W ramach organizacji branżowych był m.in. prezesem rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Aluminium (do 2007 r.) oraz członkiem PA Committee - European Aluminium Association – Bruksela (do 2007 r.). 

Marek Kacprowicz jest od sierpnia 2017 roku prezesem zarządu Symbio Polska S.A, (notowana na New Connect).

Marek Kacprowicz jest absolwentem SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa – Warszawa), gdzie ukończył kierunek Ekonomika Handlu Zagranicznego.

 

Tomasz Pasiewicz

Członek Rady Nadzorczej

 

Tomasz Pasiewicz sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej od 2014 r. Współzałożyciel Saski Partners sp. z o.o. sp. k. (2007 r.), gdzie zajmuje się sprawami doradztwa corporate finance, analizy finansowej spółek, wycen przedsiębiorstw, fuzji i przejęć oraz pozyskiwania finansowania kapitałowego i dłużnego. Wcześniej (1997 - 2007 r.) był związany z Citigroup (pod nazwą Schroders do kwietnia 2000 r., Schroders Salomon Smith Barney do kwietnia 2003 r. a następnie Citigroup Global Markets) gdzie zajmował m. in. stanowiska Dyrektora Bankowości Inwestycyjnej i Co-Head Zespołu Bankowości Inwestycyjnej. Pracował również jako analityk w Competition Development Center (1995 - 1997 r.). 

W latach 2010-2014 był członkiem Rady Nadzorczej spółki S4E S.A. (notowanej na NewConnect), od lutego 2017 jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy Nowy Szpital Holding S.A.

Tomasz Pasiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończył kierunek Finanse i Bankowość. 

 

Emil Ślązak

Członek Rady Nadzorczej

 

Dr hab. Emil Ślązak prof. SGH sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej Alumetal S.A. od 2014 roku. Od 2005 r. jest analitykiem w sekcji Bankowości i Rynków Finansowych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 2008 - 2009 był doradcą Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Funkcję członka Rady Nadzorczej pełnił również w latach 2006 - 2008 w Banku BPH S.A.

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownik Zakładu Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej w Instytucie Bankowości. Uczestnik zagranicznych staży naukowych w USA (Iacocca Institute, Lehigh University, Bethlehem) oraz Nowej Zelandii (Victoria Business School, Victoria University of Wellington). Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (od 2005 r.), Fachkommission Wirtschfts und Sozialwissenchaften im. J.G. Herder-Forschungsrat (od 2009 r.) oraz European Money and Finance Forum - SUERF (od 2010 r.). Autor ponad 60 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych w zakresie finansów oraz licznych ekspertyz rynkowych. 

Dr hab. Emil Ślązak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studia doktoranckie w zakresie ekonomii ukończył w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej.