Władze spółki

Zarząd

Drzyzdzyk

Agnieszka Drzyżdżyk

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Pani Agnieszka Drzyżdżyk jest związana ze Spółką od 2003 roku. W latach 2003-2010 pracowała w zespole Działu Handlowego, najpierw na stanowisku Przedstawiciela Handlowego, a następnie jako Specjalista ds. Handlowych. Od 2010 przejęła rolę osoby zarządzającej Zespołem Sprzedaży w ramach Działu Handlowego jako Kierownik Działu Sprzedaży. Sześć lat później, w 2016 roku, objęła stanowisko Dyrektora Sprzedaży. W 2017 roku Pani Agnieszka Drzyżdżyk została powołana do Zarządu Alumetal S.A. i objęła funkcję Członka Zarządu Dyrektora Handlowego. Od 17 kwietnia 2019 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu we wszystkich polskich spółkach Grupy Alumetal.

Pani Agnieszka Drzyżdżyk jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także posiada dyplom Executive Master of Business Administration Krakowskiej Szkoły Biznesu prowadzonej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 

 

blasiakKrzysztof Błasiak

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju i Metal Management

Pan Krzysztof Błasiak rozpoczął karierę zawodową w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych, w której w latach 1995-1996 pracował jako technolog odlewnik oraz specjalista ds. badania i analiz rynku. Od 1996 r. związany jest z zakładem w Kętach. W latach 1996-1997 zatrudniony był w Spółce jako samodzielny technolog, następnie w latach 1997-1999 jako Kierownik Zakupów, a w okresie od 1999 r. do 2002 r. był Kierownikiem Oddziału Surowcowego. W 2002 r. Krzysztof Błasiak był Dyrektorem Handlowym w Spółce. Od 2002 r. jest członkiem Zarządu Spółki, pełniąc w latach 2002-2013 funkcję Prezesa Zarządu, a od 2013 r. do chwili obecnej jest Wiceprezesem Zarządu we wszystkich polskich spółkach Grupy Alumetal.

Pan Krzysztof Błasiak jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a także ukończył Podyplomowe Studium Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Katowicach w zakresie zarządzania opartego o strukturę MBA.

 

grzybekPrzemysław Grzybek

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Pan Przemysław Grzybek rozpoczął karierę zawodową w 1997 roku w spółce Energomontaż-Południe S.A. jako stażysta, a następnie jako specjalista do spraw sprzedaży w roku 1998. Od 1998 roku związany jest z Zakładem w Kętach, pracując w latach 1998-1999 jako samodzielny ekonomista, następnie do 2000 roku jako Kontroler i Specjalista ds. Kontrolingu, a w okresie od 2000 do 2002 roku na stanowisku  Kierownika Działu Kontrolingu. W 2002 roku Przemysław Grzybek pracował w Spółce jako Kierownik Działu Finansowo-Księgowego, a od 2002 roku do chwili obecnej jest Dyrektorem Finansowym Spółki. Ponadto od 2004 roku Członek Zarządu. Aktualnie pełni funkcję Członka Zarządu we wszystkich polskich spółkach Grupy Alumetal.

Pan Przemysław Grzybek ukończył Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz studia podyplomowe na kierunku rachunkowość na tej samej uczelni.

 

 

 

 

Rada Nadzorcza


Grzegorz Stulgis

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Grzegorz Stulgis jest członkiem Rady Nadzorczej od 2003 r., a Przewodniczącym Rady Nadzorczej od 2008 r. Swoją karierę rozpoczął w roku 1996 pracując jako analityk finansowy w Louisiana Department of Insurance, a w latach 1996-2000 jako analityk finansowy, a następnie doradca inwestycyjny w Pekao Alliance TFI S.A. W okresie od 2000 r. do 2003 r. pracował jako doradca inwestycyjny w Credit Suisse Asset Management S.A., a w latach 2000-2001 równolegle w PKO/Credit Suisse TFI S.A. W latach 2003-2005 Grzegorz Stulgis prowadził również działalność gospodarczą pod nazwą Esquire Stulgis Grzegorz. Grzegorz Stulgis jest członkiem rady nadzorczej Stomil Sanok S.A. (od 2004 r.) oraz prezesem spółek GS Sp. z o.o. (od 2010 r.) i GS Nova Sp. z o.o. (od 2013 r.). Ponadto jest członkiem rady w Fundacji Ukryte Talenty (od 2012 r.) i w Fundacji Przyjazny Kraj (od 2013 r.) oraz członkiem rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu (od 2011 r.).

Grzegorz Stulgis ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość, jest również licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.

 

Frans Bijlhouwer 

Członek Rady Nadzorczej

 

Frans Bijlhouwer doświadczenie zawodowe zbierał pełniąc funkcje kierownicze w Quality Consultants B.V. (od 1999 r.), Metal Business Management B.V. (od 2006 r.), Ampco Metal B.V. (lata 1998-1999), KBM Afflips B.V. (lata 1997-1998), Alumax Recycling B.V. (lata 1992-1997) oraz Turbine Support Europe NV (lata 1990-1992). W Radzie Nadzorczej Alumetal S.A. zasiada od stycznia 2009 r.

Frans Bijlhouwer ukończył Higher College of Techonology w Utrechcie, w Holandii, a następnie ukończył Institute of Business and Social Sciences oraz Nyenrode University w Holandii. Posiada stopień MBA uzyskany w Ashridge Business School w Wielkiej Brytanii.

 

Szymon Adamczyk

Członek Rady Nadzorczej

 

Szymon Adamczyk rozpoczął karierę zawodową w spółce Huta Ferrum S.A. w 1992 r, w latach 1993-2000 był zatrudniony w spółce na stanowisku Kierownika Oddziału Samochodowego, specjalisty oraz starszego specjalisty do spraw handlowych. W latach 2000-2002 był kierownikiem Działu Sprzedaży, a następnie Dyrektorem ds. Sprzedaży i Specjalistą ds. Sprzedaży w Firmie Marek Myśliwiec sp. z o.o. Od grudnia 2002 r. Szymon Adamczyk związany jest z Alumetal rozpoczynając pracę na stanowisku Dyrektora Handlowego, od 2003 r. był członkiem Zarządu i Dyrektorem Handlowym, a w latach 2009-2013 Wiceprezesem Zarządu. Od lutego 2013 r. do września 2018 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu we wszystkich polskich spółkach Grupy Alumetal. 

Szymon Adamczyk jest absolwentem Politechniki Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach, a także ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Akademii Ekonomiczniej w Katowicach.

 

Paweł Małyska

Członek Rady Nadzorczej

 

Paweł Małyska w latach 1999 - 2005 pracował na stanowisku Analityka w Biurze Maklerskim BGŻ, Bankowym Domu Maklerskim PKO BP, PTE Skarbiec – Emerytura i Skarbiec Investment Management. Od 2005 do 2008 roku objął w Opera TFI, a następnie Opera Kwiatkowscy i Wspólnicy stanowisko Dyrektora Analiz. W okresie 2007 - 2008 Prezes Zarządu, a następnie członek Rady Nadzorczej Opera Development. Pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Polcourt. Od 2008 do 2009 roku Dyrektor Inwestycyjny oraz Członek Zarządu odpowiedzialny za tworzenie i zarządzanie funduszami inwestującymi na rynkach regulowanych w Copernicus Capital TFI. W 2009 roku pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za usługę Asset Management w Copernicus Securities. W latach 2010 – 2011 Zarządzający w Departamencie Zarządzania Aktywami w Opera Kwiatkowski i Wspólnicy oraz Opera TFI. W tym czasie  Paweł Małyska był również Doradcą Zarządu i Koordynatorem ds. Projektów w Opera Dom Maklerski. W okresie od 2012 do 2017 roku zatrudniony był w TFI Allianz Polska na stanowisku Zarządzającego Funduszami, Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi. Obecnie Paweł Małyska jest Członkiem Rady Nadzorczej Amica S.A., Atende S.A. oraz Develia S.A.
Paweł Małyska jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni.

 

Michał Wnorowski

Członek Rady Nadzorczej

 

Michał Wnorowski z rynkiem finansowym związany jest od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Zajmował się również zagadnieniami restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego firm. Zasiadał m.in. w radach nadzorczych spółek: Robyg, Elektrobudowa, Travelplanet.pl, EMC Instytut Medyczny, Armatura Kraków, ARM Property.
Obecnie niezależny członek rad nadzorczych spółek giełdowych: Voxel, Braster, Enter Air, Arteria.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.