Projekty zrealizowane

Zakup sprzętu komputerowego oraz wózków widłowych- projekt zrealizowany przez Alumetal S.A.
Zakup nowej paczkarki - urządzenia do paczkowania surowców złomowych- projekt zrealizowany przez Alumetal S.A.
Budowa instalacji oczyszczania gazów z procesów przetopu aluminium wtórnego dla pieców indukcyjnych PIT 6000- projekt zrealizowany przez Alumetal S.A.
Modernizacja pieców topielnych gazowych i budowa instalacji oczyszczania gazów dla pieców topielnych, pieców odstojowych i pras do zgarów- projekt zrealizowany przez Alumetal S.A.
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę pieca do topienia złomów aluminium PIT-6000 oraz unowocześnienie laboratorium jakościowego - projekt zrealizowany przez Alumetal Gorzyce sp. z o.o. obecnie Alumetal Poland sp. z o.o.
Budowa zakładu przerobu złomu, odpadów aluminiowych i produkcji stopów odlewniczych - etap I- projekt realizowany przez Alumetal Poland sp. z o.o. (poprzednio Alumetal Nowa Sól sp. z o.o.)