Rada Nadzorcza

Grzegorz Stulgis - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Stulgis jest członkiem Rady Nadzorczej od 2003 r., a Przewodniczącym Rady Nadzorczej od 2008 r. Swoją karierę rozpoczął w roku 1996 pracując jako analityk finansowy w Louisiana Department of Insurance, a w latach 1996-2000 jako analityk finansowy, a następnie doradca inwestycyjny w Pekao Alliance TFI S.A. W okresie od 2000 r. do 2003 r. pracował jako doradca inwestycyjny w Credit Suisse Asset Management S.A., a w latach 2000-2001 w PKO/Credit Suisse TFI S.A. W latach 2003-2005 Grzegorz Stulgis prowadził również działalność gospodarczą pod nazwą Esquire Stulgis Grzegorz, a od 2014 jest dyrektorem inwestycyjnym w TFI Capital Partners S.A. Grzegorz Stulgis jest członkiem rady nadzorczej Stomil Sanok S.A. (od 2004 r.) oraz komplementariuszem spółek Grzegorz Stulgis S.K.A. (od 2010 r.) i Grzegorz Stulgis Nova S.K.A. (od 2013 r.). Ponadto jest członkiem rady w Fundacji Ukryte Talenty (od 2012 r.) i w Fundacji Przyjazny Kraj (od 2013 r.), oraz członkiem rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu (od 2011 r.).

Grzegorz Stulgis ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość, jest również licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.

 

Frans Bijlhouwer - Członek Rady Nadzorczej

Frans Bijlhouwer ukończył Higher College of Techonology w Utrechcie, w Holandii, a następnie ukończył Institute of Business and Social Sciences oraz Nyenrode University w Holandii. Posiada stopień MBA uzyskany w Ashridge Business School w Wielkiej Brytanii. Doświadczenie zawodowe zbierał pełniąc funkcje kierownicze w Quality Consultants B.V. (od 1999 r.), Metal Business Management B.V. (od 2006 r.), Ampco Metal B.V. (lata 1998-1999), KBM Afflips B.V. (lata 1997-1998), Alumax Recycling B.V. (lata 1992-1997) oraz Turbine Support Europe NV (lata 1990-1992). W Radzie Nadzorczej zasiada od stycznia 2009 r.

 

Marek Kacprowicz - Członek Rady Nadzorczej

Marek Kacprowicz jest od lipca 2013 roku prezesem zarządu spółki Metraco S.A. – Legnica.

Od początku swojej kariery związany z przemysłem metali nieżelaznych w którym pełnił m.in. funkcje: prezesa (managing director) Sinimpex Metals Pte Ltd – Singapur (1990-1995), dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego a następnie członka zarządu – dyrektora handlowego Impexmetal S.A. – Warszawa (1995-2002), prezesa zarządu Huty Aluminium Konin S.A. – Konin (2002-2007), oraz członka zarządu – dyrektora finansowego Bipromet S.A. (2007-2013). Był m.in. przewodniczącym rad nadzorczych spółek Hutmen S.A. – Wrocław, WM Dziedzice S.A. – Czechowice-Dziedzice i  NPA S.A. – Skawina. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych spółek Centrozłom Wrocław S.A (branża stalowa) oraz Gekoplast S.A. (wyroby z tworzyw sztucznych). W ramach organizacji branżowych był m.in. prezesem rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Aluminium (do 2007 roku),  oraz członkiem PA Committee  - European Aluminium Association – Bruksela (do 2007 roku). Marek Kacprowicz jest absolwentem SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa – Warszawa).

 

Tomasz Pasiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Pasiewicz sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej od 2014 r. Współzałożyciel Saski Partners sp. z o.o. sp. k. (2007 r.), gdzie zajmuej się sprawami doradztwa corporatefinance, fuzji i przejęć oraz pozyskiwania finansowania kapitałowego i dłużnego). Wcześniej (1997 - 2007 r.) był związany z Citigroup (pod nazwą Schroders do kwietnia 2000 r., Schroders Salomon Smith Barney do kwietnia 2003 r. a następnie Citigroup Global Markets) gdzie zajmował m. in. stanowiska Dyrektora Bankowości Inwestycyjnej i Co-Head Zespołu Bankowości Inwestycyjnej. Pracował również jako analityk w Competition Development Center (1995 - 1997 r.).

Tomasz Pasiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego.

 

dr Emil Ślązak - Członek Rady Nadzorczej

Dr Emil Ślązak sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej od 2014 r. Od 2005 r. jest analitykiem w sekcji Bankowości i Rynków Finansowych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 2008 - 2009 był doradcą Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Funkcję członka Rady Nadzorczej pełnił również w latach 2006 - 2008 w Banku BPH S.A.

Dr Emil Ślązak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studia doktoranckie w zakresie ekonomii odbył w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, gdzie od 2003 r. zajmuje stanowisko adiunkta. Był ponadto uczestnikiem zagranicznych staży naukowych w USA (IacoccaInstitute, LehighUniversity, Bethlehem) oraz Nowej Zelandii (Victoria University of Wellington). Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (od 2005 r.), FachkommissionWirtschftsundSozialwissenchaften im. J.G. Herder-Forschungsrat (od 2009 r.) oraz European Money and Finance Forum - SUERF (od 2010 r.).

Dr Emil Ślązak ma w swoim dorobku liczne mongrafie i artykuły naukowe, jest również autorem kilkunastu raportów analitycznych i ekspertyz.

 

Kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych spełniają:

  • Pan Marek Kacprowicz,
  • Pan Tomasz Pasiewicz, 
  • Pan Emil Ślązak.