Rada Nadzorcza

Grzegorz Stulgis - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Stulgis jest członkiem Rady Nadzorczej od 2003 r., a Przewodniczącym Rady Nadzorczej od 2008 r. Swoją karierę rozpoczął w roku 1996 pracując jako analityk finansowy w Louisiana Department of Insurance, a w latach 1996-2000 jako analityk finansowy, a następnie doradca inwestycyjny w Pekao Alliance TFI S.A. W okresie od 2000 r. do 2003 r. pracował jako doradca inwestycyjny w Credit Suisse Asset Management S.A., a w latach 2000-2001 równolegle w PKO/Credit Suisse TFI S.A. W latach 2003-2005 Grzegorz Stulgis prowadził również działalność gospodarczą pod nazwą Esquire Stulgis Grzegorz. Grzegorz Stulgis jest członkiem rady nadzorczej Stomil Sanok S.A. (od 2004 r.) oraz prezesem spółek GS Sp. z o.o. (od 2010 r.) i GS Nova Sp. z o.o. (od 2013 r.). Ponadto jest członkiem rady w Fundacji Ukryte Talenty (od 2012 r.) i w Fundacji Przyjazny Kraj (od 2013 r.) oraz członkiem rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu (od 2011 r.).
Grzegorz Stulgis ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość, jest również licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.

 

Frans Bijlhouwer - Członek Rady Nadzorczej

Frans Bijlhouwer doświadczenie zawodowe zbierał pełniąc funkcje kierownicze w Quality Consultants B.V. (od 1999 r.), Metal Business Management B.V. (od 2006 r.), Ampco Metal B.V. (lata 1998-1999), KBM Afflips B.V. (lata 1997-1998), Alumax Recycling B.V. (lata 1992-1997) oraz Turbine Support Europe NV (lata 1990-1992). W Radzie Nadzorczej Alumetal S.A. zasiada od stycznia 2009 r.
Frans Bijlhouwer ukończył Higher College of Techonology w Utrechcie, w Holandii, a następnie ukończył Institute of Business and Social Sciences oraz Nyenrode University w Holandii. Posiada stopień MBA uzyskany w Ashridge Business School w Wielkiej Brytanii.
 

 

Szymon Adamczyk - Członek Rady Nadzorczej

Szymon Adamczyk rozpoczął karierę zawodową w spółce Huta Ferrum S.A. w 1992 r, w latach 1993-2000 był zatrudniony w spółce na stanowisku Kierownika Oddziału Samochodowego, specjalisty oraz starszego specjalisty do spraw handlowych. W latach 2000-2002 był kierownikiem Działu Sprzedaży, a następnie Dyrektorem ds. Sprzedaży i Specjalistą ds. Sprzedaży w Firmie Marek Myśliwiec sp. z o.o. Od grudnia 2002 r. Szymon Adamczyk związany jest z Alumetal rozpoczynając pracę na stanowisku Dyrektora Handlowego, od 2003 r. był członkiem Zarządu i Dyrektorem Handlowym, a w latach 2009-2013 Wiceprezesem Zarządu. Od lutego 2013 r. do września 2018 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu we wszystkich polskich spółkach Grupy Alumetal.

Szymon Adamczyk jest absolwentem Politechniki Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach, a także ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Akademii Ekonomiczniej w Katowicach.

 

Paweł Małyska - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Małyska w latach 1999 - 2005 pracował na stanowisku Analityka w Biurze Maklerskim BGŻ, Bankowym Domu Maklerskim PKO BP, PTE Skarbiec – Emerytura i Skarbiec Investment Management. Od 2005 do 2008 roku objął w Opera TFI, a następnie Opera Kwiatkowscy i Wspólnicy stanowisko Dyrektora Analiz. W okresie 2007- 2008 Prezes Zarządu, a następnie członek Rady Nadzorczej Opera Development. Pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Polcourt. Od 2008 do 2009 roku Dyrektor Inwestycyjny oraz Członek Zarządu odpowiedzialny za tworzenie i zarządzanie funduszami inwestującymi na rynkach regulowanych w Copernicus Capital TFI. W 2009 roku pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za usługę Asset Management w Copernicus Securities. W latach 2010 – 2011 Zarządzający w Departamencie Zarządzania Aktywami w Opera Kwiatkowski i Wspólnicy oraz Opera TFI. W tym czasie Paweł Małyska był również Doradcą Zarządu i Koordynatorem ds. Projektów w Opera Dom Maklerski. W okresie od 2012 do 2017 roku zatrudniony był w TFI Allianz Polska na stanowisku Zarządzającego Funduszami, Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi. Obecnie Paweł Małyska jest Członkiem Rady Nadzorczej Amica S.A., Atende S.A. oraz Develia S.A.
Paweł Małyska jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni.

 

Michał Wnorowski - Członek Rady Nadzorczej

Michał Wnorowski z rynkiem finansowym związany jest od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Zajmował się również zagadnieniami restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego firm. Zasiadał m.in. w radach nadzorczych spółek: Robyg, Elektrobudowa, Travelplanet.pl, EMC Instytut Medyczny, Armatura Kraków, ARM Property.
Obecnie niezależny członek rad nadzorczych spółek giełdowych: Voxel, Braster, Enter Air, Arteria.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 

Kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych spełniają:

  • Pan Paweł Małyska,
  • Pan Michał Wnorowski.