Zarząd

Zakres kompetencji poszczególnych członków Zarządu i związana z nim odpowiedzialność poszczególnych członków Zarządu zostały określone w § 5 ust. 2 Regulaminu Zarządu w następujący sposób:

Do kompetencji Prezesa Zarządu pełniącego równocześnie funkcję Dyrektora Zarządzającego należy:

 • kształtowanie strategii rozwoju Spółki i jej spółek zależnych,
 • kształtowanie polityki personalnej Spółki i jej spółek zależnych oraz jej realizacja,
 • kształtowanie polityki informacyjnej Spółki, w tym relacji inwestorskich oraz kontaktu z mediami,,
 • kształtowanie polityki oraz nadzór nad jej realizacją w zakresie systemów zarządzania (jakością, ochroną środowiska, bezpieczeństwem pracy oraz energią),
 • prowadzenie spraw Spółki w powyższych zakresach (z uwzględnieniem zasad reprezentacji Spółki, postanowień statutu Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie);

 

Do kompetencji Wiceprezesa Zarządu, pełniącego równocześnie funkcję Dyrektora Rozwoju i Metal Management należy:

 • kształtowanie polityki w zakresie inwestycji i działań rozwojowych Spółki i jej spółek zależnych oraz jej realizacja,
 • kształtowanie polityki w zakresie metal management (w tym w szczególności optymalizacji procesów przyjęcia i przerobu surowców złomowych, odzysku metali z wygenerowanych odpadów oraz poszukiwanie nowych, nie stosowanych wcześniej złomów aluminiowych),
 • kształtowanie polityki w zakresie ochrony mienia i bezpieczeństwa przepływu materiałowego oraz jej realizacja, z wyłączeniem powiązanych z tym spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrony środowiska,
 • prowadzenie spraw Spółki w powyższych zakresach (z uwzględnieniem zasad reprezentacji Spółki, postanowień statutu Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie);

 

Do kompetencji Członka Zarządu pełniącego równocześnie funkcję Dyrektora Finansowego należy:

 • kształtowanie polityki finansowej Spółki i jej spółek zależnych oraz jej realizacja, współpraca z bankami i innymi instytucjami finansowymi,
 • utrzymywanie bieżącej płynności finansowej Spółki i jej spółek zależnych,
 • ograniczanie ryzyka funkcjonowania Spółki i jej spółek zależnych (ubezpieczenia i ograniczanie ryzyka finansowego),
 • kształtowanie i funkcjonowanie systemu kontrolingu, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i compliance Spółki i jej spółek zależnych, 
 • proces opracowania budżetu i nadzór nad kontrolą jego realizacji, kształtowanie polityki Spółki i jej spółek zależnych w zakresie księgowym oraz jej realizacja, 
 • kształtowanie polityki Spółki i jej spółek zależnych w zakresie informatycznym oraz jej realizacja, 
 • nadzór na relacjami inwestorskimi Spółki,
 • nadzór nad współpracą z kancelariami prawnymi i firmami audytorskimi,
 • prowadzenie spraw Spółki w powyższych zakresach (z uwzględnieniem zasad reprezentacji Spółki, postanowień statutu Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie);

 

Do kompetencji Członka Zarządu pełniącego równocześnie funkcję Dyrektora Handlowego należy:

 • kształtowanie polityki w zakresie sprzedaży Spółki i jej spółek zależnych,
 • kształtowanie polityki w zakresie zaopatrzenia Spółki i jej spółek zależnych,
 • kształtowanie polityki w zakresie planowania procesów handlowo-produkcyjnych Spółki i jej spółek zależnych,
 • kształtowanie polityki w zakresie badań i analizy rynku,
 • prowadzenie spraw Spółki w powyższych zakresach (z uwzględnieniem zasad reprezentacji Spółki, postanowień statutu Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie).

 

Obecnie poszczególne funkcje pełnią:

 

Kacprowicz2Marek Kacprowicz

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Marek Kacprowicz od początku swojej kariery związany z przemysłem metali nieżelaznych w którym pełnił m.in. funkcje: prezesa (managing director) Sinimpex Metals Pte Ltd – Singapur (1990-1995 r.), dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego, a następnie członka zarządu – dyrektora handlowego Impexmetal S.A. – Warszawa (1995-2002 r.), prezesa zarządu Huty Aluminium Konin S.A. – Konin (2002-2007 r.), oraz członka zarządu – dyrektora finansowego Bipromet S.A. (2007-2013 r.).W latach 2013-2016 był prezesem zarządu KGHM Metraco S.A. Od sierpnia 2017 roku do października 2018 roku był prezesem zarządu Symbio Polska S.A. Był m.in. przewodniczącym rad nadzorczych spółek Hutmen S.A. – Wrocław, WM Dziedzice S.A. – Czechowice-Dziedzice i NPA S.A. – Skawina. W ramach organizacji branżowych był m.in. prezesem rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Aluminium (do 2007 r.) oraz członkiem Public Affairs Committee - European Aluminium Association – Bruksela (do 2007 r.). 

Od 3 października 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu we wszystkich polskich spółkach Grupy Alumetal.

Marek Kacprowicz jest absolwentem SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa – Warszawa), gdzie ukończył kierunek Ekonomika Handlu Zagranicznego.

 

blasiakKrzysztof Błasiak

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju i Metal Management

Krzysztof Błasiak rozpoczął karierę zawodową w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych, w której w latach 1995-1996 pracował jako technolog odlewnik oraz specjalista ds. badania i analiz rynku. Od 1996 r. związany jest z zakładem w Kętach. W latach 1996-1997 zatrudniony był w Spółce jako samodzielny technolog, następnie w latach 1997-1999 jako Kierownik Zakupów, a w okresie od 1999 r. do 2002 r. był Kierownikiem Oddziału Surowcowego. W 2002 r. Krzysztof Błasiak był Dyrektorem Handlowym w Spółce. Od 2002 r. jest członkiem Zarządu Spółki, pełniąc w latach 2002-2013 funkcję Prezesa Zarządu, a od 2013 r. do chwili obecnej jest Wiceprezesem Zarządu we wszystkich polskich spółkach Grupy Alumetal.

Krzysztof Błasiak jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a także ukończył Podyplomowe Studium Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Katowicach w zakresie zarządzania opartego o strukturę MBA.

 

grzybekPrzemysław Grzybek

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Przemysław Grzybek rozpoczął karierę zawodową w 1997 r. w spółce Energomontaż-Południe S.A. jako stażysta, a następnie jako specjalista do spraw sprzedaży w roku 1998. Od 1998 r. związany jest z Zakładem w Kętach, pracując w latach 1998-1999 jako samodzielny ekonomista, a następnie do 2000 r. jako Kontroler i Specjalista ds. Kontrolingu, a w okresie od 2000 do 2002 r. na stanowisku Kierownika Działu Kontrolingu. W 2002 r. Przemysław Grzybek pracował w Spółce jako Kierownik Działu Finansowo-Księgowego, a od 2002 r. do chwili obecnej jest Dyrektorem Finansowym Spółki. Ponadto od 2004 r. członek Zarządu. Aktualnie pełni funkcję członka Zarządu we wszystkich polskich spółkach Grupy Alumetal. 

Przemysław Grzybek ukończył Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz studia podyplomowe na kierunku rachunkowość na tej samej uczelni.

 

DrzyzdzykAgnieszka Drzyżdżyk

Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy

Pani Agnieszka Drzyżdżyk jest związana ze Spółką od 2003 roku. W latach 2003-2010 pracowała w zespole Działu Handlowego, najpierw na stanowisku Przedstawiciela Handlowego, a następnie jako Specjalista ds. Handlowych. Od 2010 przejęła rolę osoby zarządzającej Zespołem Sprzedaży w ramach Działu Handlowego jako Kierownik Działu Sprzedaży. Sześć lat później, w 2016 roku, objęła stanowisko Dyrektora Sprzedaży.
W 2017 roku Pani Agnieszka Drzyżdżyk została powołana do Zarządu Alumetal S.A. i objęła funkcję Członka Zarządu Dyrektora Handlowego.

Agnieszka Drzyżdżyk jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także posiada dyplom Executive Master of Business Administration Krakowskiej Szkoły Biznesu prowadzonej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.