Władze

adamczykSzymon Adamczyk

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Szymon Adamczyk rozpoczął karierę zawodową w spółce Huta Ferrum S.A. w 1992 r, w latach 1993-2000 był zatrudniony w spółce na stanowisku Kierownika Oddziału Samochodowego, specjalisty oraz starszego specjalisty do spraw handlowych. W latach 2000-2002 był kierownikiem Działu Sprzedaży, a następnie Dyrektorem ds. Sprzedaży i Specjalistą ds. Sprzedaży w Firmie Marek Myśliwiec sp. z o.o. Od grudnia 2002 r. Szymon Adamczyk związany jest z Alumetal rozpoczynając pracę na stanowisku Dyrektora Handlowego, od 2003 r. był członkiem Zarządu i Dyrektorem Handlowym a w latach 2009-2013 Wiceprezesem Zarządu. Od lutego 2013 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu we wszystkich polskich Spółkach Grupy Alumetal. 

Szymon Adamczyk jest absolwentem Politechniki Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach, a także ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Akademii Ekonomiczniej w Katowicach.

 

blasiakKrzysztof Błasiak

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju i Metal Management

Krzysztof Błasiak rozpoczął karierę zawodową w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych, w której w latach 1995-1996 pracował jako technolog odlewnik oraz specjalista ds. badania i analiz rynku. Od 1996 r. związany jest z zakładem w Kętach. W latach 1996-1997 zatrudniony był w Spółce jako samodzielny technolog, następnie w latach 1997-1999 jako Kierownik Zakupów, a w okresie od 1999 r. do 2002 r. był Kierownikiem Oddziału Surowcowego. W 2002 r. Krzysztof Błasiak był Dyrektorem Handlowym w Spółce. Od 2002 r. jest członkiem Zarządu Spółki, pełniąc w latach 2002-2013 funkcję Prezesa Zarządu, a od 2013 r. do chwili obecnej jest Wiceprezesem Zarządu we wszystkich polskich Spółkach Grupy Alumetal.

Krzysztof Błasiak jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a także ukończył Podyplomowe Studium Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Katowicach w zakresie zarządzania opartego o strukturę MBA.

 

grzybekPrzemysław Grzybek

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Przemysław Grzybek rozpoczął karierę zawodową w 1997 r. w spółce Energomontaż-Południe S.A. jako stażysta, a następnie jako specjalista do spraw sprzedaży w roku 1998. Od 1998 r. związany jest z Alumetal. pracując w latach 1998-1999 jako samodzielny ekonomista, a następnie do 2000 r. jako Kontroler i Specjalista ds. Kontrolingu, a w okresie od 2000 do 2002 r. był Kierownikiem Działu Kontrolingu. W 2002 r. Przemysław Grzybek pracował w Spółce jako Kierownik Działu Finansowo-Księgowego, a od 2002 r. do chwili obecnej jest Dyrektorem Finansowym Spółki. Ponadto od 2004 r. członek Zarządu. Aktualnie pełni funkcję członka Zarządu we wszystkich polskich Spółkach Grupy Alumetal. 

Przemysław Grzybek ukończył Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz studia podyplomowe na kierunku rachunkowość na tej samej uczelni.

 

DrzyzdzykAgnieszka Drzyżdżyk

Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy

Agnieszka Drzyżdzyk jest związana ze Spółką od 2003 roku. Początkowo zatrudniona była na stanowisku Przedstawiciela Handlowego, a od 2008 roku pracowała jako Specjalista ds. Handlowych. Od 2010 roku objęła w Spółce funkcję Kierownika Działu Sprzedaży, zaś od roku 2016 sprawuje funkcję Dyrektora Sprzedaży.

Agnieszka Drzyżdżyk jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także posiada dyplom Executive Master of Business Administration Krakowskiej Szkoły Biznesu prowadzonej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 

Rada Nadzorcza


Grzegorz Stulgis - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Frans Bijlhouwer - Członek Rady Nadzorczej

 

Marek Kacprowicz - Członek Rady Nadzorczej

 

Paweł Małyska - Członek Rady Nadzorczej

 

Michał Wnorowski - Członek Rady Nadzorczej