Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

W nawiązaniu do Zasady I.Z.1.16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. Zarząd ALUMETAL S.A. informuje, iż obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie będą transmitowane.

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ [pdf]

 

Projekty uchwał [pdf]

 

Formularz dla wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika [pdf]

 

Wzór pełnomocnictwa [pdf]

 

Oświadczenie o liczbie akcji [pdf]

 

Pliki do pobrania:

Informacja o proponowanej zmianie w Statucie ALUMETAL S.A. [pdf]
Opinia Zarządu odnośnie wyłączenia prawa poboru [pdf]