Stopy odlewnicze, produkowane w Alumetal SA, wg normy ZN-86/MH-MN-260-14
sprawdź normy >>>
Gatunek
Skład chemiczny [%]*
Fe
 
Znak
Cecha
Si
Cu
Mg
Mn
Ni
lp
lk
lc
Zn
Sn
Pb
Ti
Inne
Suma zanieczyszczeń
AlMg4
AG4
0,5
0,1
3,0-4,5
0,6
-
0,5
0,5
0,9
0,2
-
-
0,2
Be 0,005
1,7
1,7
2,1
AlSi3Cu2Zn2Mg1Mn
AK32
2,0-3,2
1,0-2,5
0,8-1,3
0,3-0,8
0,5
-
1,2
-
1,0-3,0
Sn+Pb 0,4
0,2
-
-
2,3
-
AlSi5Cu3Mn
AK53
4,0-6,0
2,0-4,0
0,05-0,15
0,2-0,6
0,3
0,7
0,7
-
0,5
0,1
0,1
0,2
-
1,2
1,2
-
AlSi7MgTi
AK7A1
6,7-8,0
0,10
0,3-0,45
0,10
0,02
0,30
0,30
-
0,20
0,01
0,03
0,08-0,15
Be 0,10
Zr 0,10
B 0,10
poj. 0,03
0,60
0,60
-
AlSi7Cu4MgMn
AK74
6,5-8,0
3,0-4,0
0,3-0,6
0,2-0,5
0,3
0,8
0,8
0,10
0,15
0,25
poj. 0,15
bez Fe 2,0
AlSi10Cu2Mg1Ni1
AK102
9,50-10,50
2,00-2,50
0,90-1,20
0,05
0,80-1,20
-
0,60
-
0,05
-
-
0,05
-
-
bez Fe 0,10
-
AlSi10Cu4FeMn
AK104
9,0-11,0
3,0-4,0
0,3
0,3-0,6
0,3
0,5-1,0
0,7
0,1
0,15
0,1
-
1,0
AlSi10Mg1Cu1Ni
AK10
10,2-11,3
0,8-1,2
1,0-1,4
0,4
0,7-1,0
-
0,6
-
0,2
0,1
0,1
0,2
-
-
1,3
-
AlSi12Mn1
AK121
11,0-13,0
0,8
0,3
0,8-1,5
0,5
-
-
1,2
0,2
-
-
0,2-0,4
Zr 0,1
-
-
2,6
AlSi13Cu2Fe
AK132
11,0-12,5
1,75-2,50
0,20
0,50
0,30
0,70-1,0
0,8
0,10
0,15
0,20
0,10
bez Mn+Ti 1,50
AlCu7Si5
AM75
4,0-6,0
5,0-8,0
0,3-0,5
0,5
0,5
1,0
1,3
-
0,6
-
0,07
Ti+Zr0,15
-
2,3
2,5
-
AlCu10Si2Fe
AM10
2,0-2,5
9,5-10,5
0,05
0,10
0,10
0,8-1,00
0,10
-
-
0,05-0,15
-
0,15
AlZn5Mg2Fe1
AC5
0,5
0,5
1,5-1,9
0,3
0,1
1,1-1,4
5,2-6,2
-
-
0,10-0,20
Cr 0,10-0,20
1,4
AlZn9Si7
AC11
6,0-8,0
0,6
0,1-0,3
0,5
-
0,7
1,0
-
7,0-12,0
-
-
-
-
1,8
2,0
-
AlSn7Ni2Cu1MgSi
AN7
0,3-0,60
1,0-1,5
0,5-0,70
0,10
1,7-2,3
-
0,45
-
0,10
6,30-7,8
-
-
pojedyń.
0,05
-
0,6
-
AlNi2Mn2
AN22
0,7
0,7
0,05
1,9-2,3
1,9-2,3
-
-
0,5
0,1
-
-
0,1-0,2
p. 0,05
r. 0,15
-
-
1,7
AlSi9Cu3
AK93
8,0-11,0
2,0-3,5
0,1-0,5
0,1-0,5
0,3
0,80
0,80
1,0
1,2
0,1
0,2
0,15
p. 0,05
r. 0,15
-
-
-
*) Zawartość każdego nie wyszczególnionego pierwiastka nie powinna przekraczać 0,05%+