Stopy odlewnicze, produkowane w Alumetal SA, wg normy PN-EN 1676
sprawdĵ normy >>>
Oznaczenie
Sk³ad chemiczny [%]
inne
Numeryczne
Symbolami chem.
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Ni
Zn
Pb
Sn
Ti
pojed.
razem
EN AB-21000
EN AB-AlCu4MgTi
0,15
0,30
4,2-5,0
0,10
0,20-0,35
-
0,05
0,10
0,05
0,05
0,15-0,25
0,03
0,10
EN AB-21100
EN AB-AlCu4Ti
0,15
0,15
4,2-5,2
0,55
-
-
-
0,07
-
-
0,15-0,25
0,03
0,10
EN AB-41000
EN AB-AlSi2MgTi
1,6-2,4
0,50
0,08
0,30-0,50
0,50-0,65
-
0,05
0,10
0,05
0,05
0,07-0,15
0,05
0,15
EN AB-42000
EN AB-AlSi7Mg
6,5-7,5
0,45
0,15
0,35
0,25-0,65
-
0,15
0,15
0,15
0,05
0,05-0,20
0,05
0,15
EN AB-42100
EN AB-AlSi7Mg0,3
6,5-7,5
0,15
0,03
0,10
0,30-0,45
-
-
0,07
-
-
0,10-0,18
0,03
0,10
EN AB-42200
EN AB-AlSi7Mg0,6
6,5-7,5
0,15
0,03
0,10
0,50-0,70
-
-
0,07
-
-
0,10-0,18
0,03
0,10
EN AB-43000
EN AB-AlSi10Mg(a)
9,0-11,0
0,40
0,03
0,45
0,25-0,45
-
0,05
0,10
0,05
0,05
0,15
0,05
0,15
EN AB-43100
EN AB-AlSi10Mg(b)
9,0-11,0
0,45
0,08
0,45
0,25-0,45
-
0,05
0,10
0,05
0,05
0,15
0,05
0,15
EN AB-43200
EN AB-AlSi10Mg(Cu)
9,0-11,0
0,55
0,30
0,55
0,25-0,45
-
0,15
0,35
0,10
-
0,15
0,05
0,15
EN AB-43300
EN AB-AlSi9Mg
9,0-10,0
0,15
0,03
0,10
0,30-0,45
-
-
0,07
-
-
0,15
0,03
0,10
EN AB-43400
EN AB-AlSi10Mg(Fe)
9,0-11,0
0,45-0,9
0,08
0,55
0,25-0,50
-
0,15
0,15
0,15
0,05
0,15
0,05
0,15
EN AB-44000
EN AB-AlSi11
10,0-11,8
0,15
0,03
0,10
0,45
-
-
0,07
-
-
0,15
0,03
0,10
EN AB-44100
EN AB-AlSi12(b)
10,5-13,5
0,55
0,10
0,55
0,10
-
0,10
0,15
0,10
-
0,15
0,05
0,15
EN AB-44200
EN AB-AlSi12(a)
10,5-13,5
0,40
0,03
0,35
-
-
-
0,10
-
-
0,15
0,05
0,15
EN AB-44300
EN AB-AlSi12(Fe)
10,5-13,5
0,45-0,9
0,08
0,55
-
-
-
0,15
-
-
0,15
0,05
0,25
EN AB-44400
EN AB-AlSi9
8,0-11,0
0,55
0,08
0,50
0,10
-
0,05
0,15
0,05
0,05
0,15
0,05
0,15
EN AB-45000
EN AB-AlSi6Cu4
5,0-7,0
0,9
3,0-5,0
0,20-0,65
0,55
0,15
0,45
2,0
0,30
0,15
0,20
0,05
0,35
EN AB-45100
EN AB-AlSi5Cu3Mg
4,5-6,0
0,50
2,6-3,6
0,55
0,20-0,45
-
0,10
0,20
0,10
0,05
0,20
0,05
0,15
EN AB-45200
EN AB-AlSi5Cu3Mn
4,5-6,0
0,7
2,5-4,0
0,20-0,55
0,40
-
0,30
0,55
0,20
0,10
0,15
0,05
0,25
EN AB-45300
EN AB-AlSi5Cu1Mg
4,5-5,5
0,55
1,0-1,5
0,55
0,40-0,65
-
0,25
0,15
0,15
0,05
0,05-0,20
0,05
0,15
EN AB-45400
EN AB-AlSi5Cu3
4,5-6,0
0,50
2,6-3,6
0,55
0,05
-
0,10
0,20
0,10
0,05
0,20
0,05
0,15
EN AB-46000
EN AB-AlSi9Cu3(Fe)
8,0-11,0
0,6-1,1
2,0-4,0
0,55
0,15-0,55
0,15
0,55
1,2
0,35
0,25
0,20
0,05
0,25
EN AB-46100
EN AB-AlSi11Cu2(Fe)
10,0-12,0
0,45-1,0
1,5-2,5
0,55
0,30
0,15
0,45
1,7
0,25
0,25
0,20
0,05
0,25
EN AB-46200
EN AB-AlSi8Cu3
7,5-9,5
0,7
2,0-3,5
0,15-0,65
0,15-0,55
-
0,35
1,2
0,25
0,15
0,20
0,05
0,25
EN AB-46300
EN AB-AlSi7Cu3Mg
6,5-8,0
0,7
3,0-4,0
0,20-0,65
0,35-0,60
-
0,30
0,65
0,15
0,10
0,20
0,05
0,25
EN AB-46400
EN AB-AlSi9Cu1Mg
8,3-9,7
0,7
0,8-1,3
0,15-0,55
0,30-0,65
-
0,20
0,8
0,10
0,10
0,10-0,18
0,05
0,25
EN AB-46500
EN AB-AlSi9Cu3(Fe)(Zn)
8,0-11,0
0,6-1,2
2,0-4,0
0,55
0,15-0,55
0,15
0,55
3,0
0,35
0,25
0,20
0,05
0,25
EN AB-46600
EN AB-AlSi7Cu2
6,0-8,0
0,7
1,5-2,5
0,15-0,65
0,35
-
0,35
1,0
0,25
0,15
0,20
0,05
0,15
EN AB-47000
EN AB-AlSi12(Cu)
10,5-13,5
0,7
0,9
0,05-0,55
0,35
0,10
0,30
0,55
0,20
0,10
0,15
0,05
0,25
EN AB-47100
EN AB-AlSi12Cu1(Fe)
10,5-13,5
0,6-1,1
0,7-1,2
0,55
0,3
0,10
0,30
0,55
0,20
0,10
0,15
0,05
0,25
EN AB-48000
EN AB-AlSi12CuNiMg
10,5-13,5
0,6
0,8-1,5
0,35
0,9-1,5
-
0,7-1,3
0,35
-
-
0,20
0,05
0,15
EN AB-51000
EN AB-AlMg3(b)
0,45
0,45
0,08
0,45
2,7-3,5
-
-
0,10
-
-
0,15
0,05
0,15
EN AB-51100
EN AB-AlMg3(a)
0,45
0,40
0,03
0,45
2,7-3,5
-
-
0,10
-
-
0,15
0,05
0,15
EN AB-51200
EN AB-AlMg9
2,5
0,45-0,9
0,08
0,55
8,5-10,5
-
0,10
0,25
0,10
0,10
0,15
0,05
0,15
EN AB-51300
EN AB-AlMg5
0,35
0,45
0,05
0,45
4,8-6,5
-
-
0,10
-
-
0,15
0,05
0,15
EN AB-51400
EN AB-AlMg5(Si)
1,3
0,45
0,03
0,45
4,8-6,5
-
-
0,10
-
-
0,15
0,05
0,15
EN AB-71000
EN AB-AlZn5Mg
0,25
0,70
0,15-0,35
0,40
0,45-0,70
0,15-0,60
0,05
4,50-6,00
0,05
0,05
0,12-0,20
0,05
0,15