Stopy odlewnicze, produkowane w Alumetal SA, wg normy PN-76/H-88027
sprawdź normy >>>
Gatunek
Skład chemiczny [%]*
Fe
 
Znak
Cecha
Si
Cu
Mg
Mn
Ni
lp
lk
lc
Zn
Sn
Pb
Ti
Be
Suma zanieczyszczeń
AlSi21CuNi
AK20
20,0-23,0
1,1-1,5
0,6-0,9
0,1-0,3
0,8-1,1
-
0,5
-
0,2
-
-
0,2
-
-
0,8
-
AlSi13Mg1CuNi
AK12
11,5-13,0
0,8-1,5
1,0-1,5
0,2
0,8-1,3
 
0,6
-
0,2
-
-
0,1
-
-
0,9
-
AlSi11
AK11
10,0-13,0
0,8
0,3
0,5
0,5
0,7
0,8
1,2
0,2
-
-
Ti+Zr 0,2
-
2,1
2,2
2,6
AlSi9Mg
AK9
8,5-10,5
0,3
0,25-0,4
0,25-0,5
-
0,5
0,7
0,8
0,2
-
-
0,15
-
1,0
1,2
1,4
AlSi7Mg
AK7
6,0-8,0
0,2
0,25-0,4
0,1-0,5
-
0,5
0,7
0,8
0,2
-
-
Ti+Zr 0,15
-
1,0
1,2
1,4
AlSi6Cu4
AK64
5,0-7,0
3,0-5,0
0,5
0,3-0,6
0,5
1,0
1,2
1,4
2,0
0,1
0,3
0,15
-
4,0
4,2
4,4
AlSi5Cu2
AK52
4,0-6,0
1,5-3,5
0,3-0,8
0,2-0,8
0,5
0,9
1,0
1,2
0,3
0,1
-
Ti+Zr 0,15
-
1,3
1,5
1,8
AlSi5Cu1
AK51
4,5-5,5
1,0-1,5
0,4-0,6
0,2-0,5
0,2
0,5
0,8
1,0
0,2
-
-
Ti+Zr 0,15
-
1,0
1,2
1,5
AlMg10
AG10
0,3
0,1
9,5-11,0
0,1
-
0,2
0,2
-
0,1
-
-
0,07
0,07
0,7
0,7
-
AlMg5Si1
AG51
0,8-1,3
0,1
4,5-6,0
0,1-0,4
-
0,4
0,4
0,4
0,1
-
-
Ti+Zr 0,2
0,05
0,6
0,6
0,6
AlCu4
AM5
0,8
4,0-5,0
0,03
 
0,05
0,8
0,9
-
0,3
-
-
Ti+Zr 0,15
-
2,0
2,1
-
AlCu4TiMg
AM4
0,25
4,2-5,0
0,2-0,4
0,05
0,03
0,30
0,30
-
0,05
-
-
0,15-0,30
-
0,6
0,6
-
*) Zawartość każdego nie wyszczególnionego pierwiastka nie powinna przekraczać 0,05%+