Stopy odlewnicze, produkowane w Alumetal SA, wg normy PN-71/H-82164
sprawdź normy >>>
Gatunek
Skład chemiczny [%]
Znak
Cecha
Al + Mg*
 
razem min
w tym Mg max
Cu
Zn
Si
Pb
Sn
Inne
Sumy Zanieczyszczeń
Al 97
A4
97,0
0,10
0,20
0,20
1,0
0,10
0,10
reszta
3,0
Al 91
A5
91,0
3,0
3,0
0,8
3,0
0,3
0,2
reszta
9,0
Al 86
A6
86,0
4,0
4,0
3,5
5,0
0,5
0,5
reszta
14,0
*) Zawartość Al + Mg określa się poprzez oznaczenie zanieczyszczeń wymienionych w tablicy oraz zanieczyszczeń Fe, Mn, Ni
    nie wymienionych w tablicy i oblicza się w procentach wg wzoru Al + Mg = 100 - (Cu + Zn + Si + Pb + Sn + Fe + Mn + Ni)