Stopy odlewnicze, produkowane w Alumetal SA, wg normy BN-82/0831-01
sprawd¼ normy >>>
Gatunek
Sk³ad chemiczny [%]
Znak
Cecha
Cu
Si
Mn
Mg
Zn
Fe
Cr
Ti
Ni
Inne
Suma zanieczyszczeń
AlMn12
ALMN
0,15
0,3
10-14
0,08
0,15
0,4
-
-
-
-
0,8
AlMn12Z
ALMNZ
0,15
0,6
10-14
0,08
0,15
0,8
-
-
-
-
1,5
AlSi12
ALSI
-
10-13
0,1
-
-
0,35
-
0,10
Cu+Zn 0,15
Ca 0,10
0,80
AlSi12S
ALSIS
0,03
10-13
0,1
-
0,08
0,35
-
0,10
-
Ca 0,10
0,80
AlSi12Z
ALSLZ
0,3
10-13
0,2
0,2
0,30
0,8
-
-
-
Ca 0,1
1,5
AlSi14
ALSLA
-
13,5-14,5
-
0,10
-
0,30
-
-
-
-
0,40
AlFe30
-
0,2
0,5
0,2
0,1
0,3
28-32
-
-
0,05
-
1,35
AlNi25
ALNI
0,2
0,4
0,1
0,1
0,2
0,5
-
-
23-26
-
1,4
AlCr15
ALCR
0,1
0,5
0,1
0,1
0,1
0,4
13-16
-
0,05
-
1,2
AlTi2
ALTI
0,3
0,5
0,5
0,5
0,1
0,5
-
1-4
0,2
-
2,3