Struktura organizacyjna

Grupę Alumetal stanowią:

  • Spółka holdingowa - Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach, 
  • Spółka produkcyjna - Alumetal Poland sp. z o.o. z trzema Zakładami w Kętach, Gorzycach i Nowej Soli o łącznych zdolnościach produkcyjnych 173 tys. ton rocznie specjalizująca się w produkcji wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, stopów wstępnych oraz aluminium do odtleniania stali.
  • Spółka produkcyjna - Alumetal Group Hungary Kft. z zakładem w Komarom (Węgry) o zdolnościach produkcyjnych 60 tys. ton rocznie.
  • Spółka produkcji pomocniczej (dywizja chemiczna) - T+S sp. z o.o. w Kętach o zdolnościach produkcyjnych 7 tys. ton rocznie zajmująca  się produkcją wyrobów dla przemysłu metali nieżelaznych, hutnictwa stali oraz dostawami surowców chemicznych.
  • Spółka Alumetal Kęty sp. z o.o. nie prowadząca działalności operacyjnej.

 

struktura_akc_pl