Strategia

Celem strategicznym Grupy jest uzyskiwanie systematycznego wzrostu sprzedaży z ok. 156 tys. ton w 2014 r. do poziomu około 210 tys. ton w 2018 r.

Celem Grupy jest budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez zwiększenie wolumenu sprzedaży produktów Grupy oraz maksymalizację rentowności Grupy przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności dywidendowej.

Elementy strategii Grupy, które mają zapewnić osiągnięcie założonych celów, obejmują:

 

Zwiększenie wolumenu sprzedaży produktów Grupy

Kluczowe działania, mające na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży Grupy, obejmują:

  • wzrost wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych trzech zakładów Grupy
  • rozwój działalności poprzez rozszerzenie oferty produktowej i zwiększenie sprzedaży produktów o wyższej wartości dodanej
  • rozbudowę mocy produkcyjnych poprzez uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego.

 

Maksymalizację rentowności Grupy

W ramach swojej strategii Grupa zamierza koncentrować się na poprawie rentowności Grupy mierzonej wskaźnikiem EBITDA na 1 tonę sprzedaży poprzez działania, mające na celu:

  • rozwijanie systemu przygotowania i dalszą optymalizację zarządzania surowcami w procesie produkcyjnym (metal management) i maksymalizację uzysków metalurgicznych
  • optymalizację oferty produktowej (np. rozwój sprzedaży stopów wstępnych)
  • utrzymanie efektywności kosztowej poprzez optymalizowanie kosztów produkcji.