Rozwój zawodowy

Pracownicy to największy kapitał firmy, dlatego też w trosce o ich rozwój stwarzamy im możliwości podnoszenia kwalifikacji.

Priorytetem w Grupie Alumetal jest pozyskiwanie z rynku profesjonalistów posiadających ambitne cele zawodowe. Oferty pracy kierujemy do osób świadomych swoich aspiracji zawodowych, które zechcą je realizować wspólnie z nami.

Podobnie jak inne konkurujące na rynku firmy, dążymy nie tylko do pozyskania, ale też utrzymania najlepszych pracowników. Ten cel osiągamy dzięki konsekwentnie wdrażanym programom rozwojowym i motywacyjnym, szkoleniom podnoszącym wiedzę specjalistyczną, jak też szkoleniom doskonalącym kompetencje „miękkie”.