Rating

Agencja ratingowa EuroRating sp. z o.o. nadała 28 stycznia 2015 roku Alumetal S.A. rating kredytowy na poziomie inwestycyjnym BBB.

W związku z monitorowaniem spółki rating w dniu 10 maja 2018 roku został potwierdzony.

Perspektywa ratingu jest stabilna.

Powyższy rating określa wiarygodność finansową oraz zdolność przedsiębiorstwa do regulowania krótko i długoterminowych zobowiązań w perspektywie do 3 lat.

Agencja ratingowa EuroRating sp. z o.o. posiada rejestrację jako agencja ratingowa w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA). Agencja ratingowa EuroRating sp. z o.o. posiada tym samym status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej – zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 98 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych).

 

 

Dodatkowe informacje o ratingu oraz pełny raport ratingowy Alumetal S.A. znajdują się na stronie: http://www.eurorating.com/pl/ratingi/przedsiebiorstwa