Proces rekrutacji

ETAP I - Aplikacje

Oferty pracy dostępne są na stronie internetowej Alumetal  oraz na portalach internetowych. Pierwszym etapem rekrutacji jest przesłanie aplikacji.

Aplikacja na konkretne ogłoszenie – link do przesłania  swoich aplikacji znajduje się na dole każdej oferty pracy

ETAP II – Rozmowa kwalifikacyjna

Na podstawie analizy aplikacji oraz innych nadesłanych dokumentów wybrani kandydaci są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną. Kryterium wyboru jest dopasowanie Twoich kwalifikacji do stanowiska pracy, na które aplikujesz.

Pierwsza rozmowa odbywa się z pracownikiem Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, który będzie chciał poznać Twoje doświadczenie zawodowe, wykształcenie, umiejętności i predyspozycje, a także oczekiwania wobec naszej firmy i powody, dla których interesujesz się danym stanowiskiem.

ETAP III – Spotkanie z bezpośrednim przełożonym

Kolejnym etapem jest spotkanie z przyszłym przełożonym (w przypadku stanowisk kierowniczych – także z Członkami  Zarządu), które pozwoli na poznanie wzajemnych oczekiwań i warunków pracy.

Kandydat, który pomyślnie przeszedł wszystkie powyższe etapy i któremu została złożona propozycja zatrudnienia w Grupie Alumetal  zapraszany jest do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi celem załatwienia dalszych formalności związanych z przyjęciem do pracy.