Otoczenie społeczne

Współpraca ze społecznością lokalną jak i bezpośrednio z samorządami jest ważnym elementem funkcjonowania wszystkich zakładów Grupy Alumetal. Dobre relacje z otoczeniem w każdej lokalizacji przyczyniają się do budowania wzajemnego zaufania w relacjach  spółka – społeczność lokalna oraz wspólnej pracy nad różnymi projektami.

Grupa Alumetal od wielu lat angażuje się w liczne projekty pomocowe na poziomie lokalnym, w głównej mierze poprzez pomoc finansową.

Pomoc finansowa kierowana jest do placówek dydaktyczno – wychowawczych, jak również niezależnych stowarzyszeń i organizacji społecznych, instytucji kulturalnych, klubów sportowych oraz bezpośrednio na organizację imprez  kulturalnych.