Dobre Praktyki


Informacja na temat stanu stosowania przez ALUMETAL S.A. rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 z dnia 18.03.2020 r. [pdf]

 

Oświadczenie o niestosowaniu polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów.

Zarząd ALUMETAL S.A., stosownie do Zasady I.Z.1.15 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. informuje, iż ALUMETAL S.A. nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów z uwagi na stabilny skład Zarządu i niewielką liczbę kluczowych stanowisk menedżerskich..