Odpady

Oprócz stopów aluminiowych i zapraw Alumetal w swojej ofercie sprzedażowej  posiada również  różnego rodzaju złomy oraz odpady będące produktem ubocznym procesu produkcyjnego.

Złomy stalowe wg PN-85/H-15000

  • N4  –  złom stalowy w postaci wiórów 
  • N5  –  złom stalowy do cięcia prasonożycami, grubość powyżej 10 mm 
  • N7  –  złom stalowy przestrzenny, wielkogabarytowy pochodzący ze złomowania, grubość powyżej 4 mm 
  • N10 – złom stalowy pomieszany 

 

Złomy metali nieżelaznych

  • Odlewy cynkowe ZnAl, klasa ZL3, ZL5 wg PN-80/H-87102 
  • Odlewy magnezowe 
  • stal kwasoodporna, klasa E11 
  • złom mosiądzu

 

Zgary aluminiowe o zawartości aluminium od 20-65%, zawartość wolnego Fe do 1%.

Osiewka - drobne wióry i opiłki aluminiowe o granulacji poniżej 0,6 mm.

  • odpady alumetal
  • odpady alumetal