Ochrona środowiska i BHP

Ochrona środowiska i zasady bezpieczeństwa pracy wpisane są w politykę Grupy Alumetal. 

Jesteśmy świadomi, że prowadzone procesy produkcyjne w zakładach całej firmy mogą mieć wpływ na otoczenie, dlatego w realizacji naszych działań zawsze bierzemy pod uwagę obowiązujące przepisy i inne regulacje w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

W Grupie Alumetal podejmowane są działania w celu zapewnienia bezpiecznej pracy oraz spełnienia aktualnych wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy. Identyfikowane są zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy i określone są ryzyka zawodowe.

Naszym nadrzędnym celem jest troska o zdrowie i życie pracowników oraz dbałość o bezpieczeństwo pracy na każdym stanowisku.

Spółka kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników własnych oraz firm wykonujących prace na terenie zakładu. Dążymy do zapewnienia zdrowych i bezpiecznych warunków pracy we wszystkich swoich zakładach. Podejmujemy działania mające na celu zapobieganie wypadkom przy pracy i zagrożeniom dla zdrowia.