O aluminium

  • o61

   Liczba atomowa: 13
   Symbol: Al
   Masa atomowa: 26.982

  • o1

   4 tony wydobytych boksytów to 2 tony aluminy co daje 1 tonę aluminium

  • o_2

   Aluminium ma  szerokie zastosowanie w budownictwie, transporcie, opakowaniach
   i w przemyśle maszynowym

  • o3a

   Aluminium jest trwałe, lekkie i plastyczne oraz wykazuje dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne

  • o4

   Aluminium może być wielokrotnie poddawane procesowi recyclingu bez utraty swoich własności

  • o5

   Zastosowanie komponentów aluminiowych w samochodach wpływa na redukcję emisji CO2 (100 kg redukcji masy samochodu to 0,315l / 100 km mniej zużytego paliwa, co daje redukcję 8g CO2 na km)