Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 3.10.2018 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. w dniu 3 października 2018 r. [pdf]

 

Informacja o uchwałach podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALUMETAL S.A. w dniu 3 października 2018 r. [pdf]


W nawiązaniu do Zasady I.Z.1.16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., Zarząd ALUMETAL S.A. informuje, iż obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie będą transmitowane.

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej przez IPO 30 FIZAN A/S [treść zgłoszenia]

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 31 sierpnia 2018 roku jednogłośnie podjęła uchwałę dotyczącą pozytywnego zaopiniowania spraw i materiałów, mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 3 października 2018 roku. [treść uchwały]

 

Dokumenty na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

Projekty uchwał na NWZ 3 października 2018 r. [pdf]

Formularz pełnomocnictwa na NWZ [pdf]

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na NWZ [pdf]

Oświadczenie Zarządu o liczbie akcji [pdf]

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. [pdf]