Kalendarium

Terminy wydarzeń korporacyjnych w roku 2019

21 marca 2019 roku

Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018

16 maja 2019 roku

Publikacja kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku zawierającego kwartalną informację finansową

30 września 2019 roku

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

29 listopada 2019 roku

Publikacja kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku zawierającego kwartalną informację finansową