Kalendarium

Terminy wydarzeń korporacyjnych w roku 2018

 

9 kwietnia 2018 roku

Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

 

23 maja 2018 roku

Publikacja kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową

 

1 października 2018 roku

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

 

29 listopada 2018 roku

Publikacja kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową