Kalendarium

Terminy wydarzeń korporacyjnych w roku 2017

 

07 listopada 2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 

29 listopada 2017 r.

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową