Informacje ogólne

Grupa Alumetal jest największym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czwartym co do wielkości w Europie producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych oraz aluminium do odtleniania stali. W 2014 r. Grupa Alumetal miała 6%-owy udział pod względem wolumenu sprzedaży w europejskim rynku wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych.

siedziba

Grupa posiada cztery zakłady produkcyjne: w Nowej Soli, w Kętach, w Gorzycach oraz w Komarom. Łączne zdolności produkcyjne Grupy wynoszą 233.000 ton rocznie, w tym zakładu w Nowej Soli – 70.000 ton, zakładu w Kętach – 64.500 ton, zakładu w Gorzycach – 38.500 ton i zakładu w Komarom – 60.000 ton. W ocenie Zarządu, największy zakład Grupy zlokalizowany w Nowej Soli jest najnowocześniejszym zakładem produkującym wtórne aluminiowe stopy odlewnicze w Europie.

Rynek krajowy odpowiadał za 41,5% wolumenu sprzedaży w 2016 r., natomiast w eksporcie większość sprzedaży trafia na rynek europejski. Grupa Alumetal dostarcza swoje produkty do wiodących producentów samochodów i części samochodowych w Europie o bardzo dużym potencjale produkcyjnym i najwyższych normach jakościowych. Grupa Alumetal posiada szeroką bazę klientów, wśród których najważniejszymi są duże koncerny z branży motoryzacyjnej. Oprócz klientów z branży motoryzacyjnej, do których Grupa dostarczyła ponad 90% swojej produkcji w 2016 r., Grupa Alumetal dostarcza produkty także do klientów z branży budowlanej, AGD, przemysłu maszynowego oraz hutnictwa stali. 

Ponadto Grupa Alumetal, poprzez spółkę T + S sp. z o.o. produkuje materiały pomocnicze wykorzystywane w przemyśle odlewniczym i hutniczym (topniki, rafinatory, sole hartownicze, modyfikatory, zasypki izolacyjne oraz spoiwa odlewnicze). Materiały pomocnicze są wykorzystywane zarówno w procesie produkcji aluminiowych stopów odlewniczych, jak i stopów wstępnych wytwarzanych w zakładach Grupy, a ponadto są dostarczane klientom Grupy.

 

Schemat organizacyjny Grupy:Alumetal S.A.
100%


100%

   

Alumetal Poland
Sp z o.o.

Zakład Kęty
Zakład Gorzyce
Zakład Nowa Sól

 

T+S Sp z o.o.

 

ALUMETAL
Group Hungary Kft.