Informacje finansowe

  2016 2015 2014 2013 2012
Sprzedaż netto 1 271 836 179 1 441 886 046 1 235 307 807 1 015 285 860 844 601 769
Zysk na działalności operacyjnej 92 708 235 88 428 598 58 974 105 37 053 528 39 335 434
EBITDA 115 915 064 106 608 920 78 338 503 53 997 237 52 877 556
Zysk brutto 93 820 712 80 240 411 59 540 089 36 455 007 37 364 321
Zysk netto 89 944 315 74 733 211 58 901 578 35 832 675 34 450 849
           
Majątek trwały 367 148 957 264 268 244 202 208 130 210 484 465 195 883 338
Majątek obrotowy 376 203 771 346 691 274 333 665 066 272 456 161 236 621 420
Aktywa razem 743 352 728 610 959 518 535 873 196 482 940 626 432 504 757
Kapitał własny 479 634 758 421 396 669 324 793 198 285 455 482 249 216 881
Zobowiązania długoterminowe 66 296 690 18 306 686 20 969 944 32 832 623 42 924 237
w tym kredyty długoterminowe 42 762 384 3 109 045 3 636 957 10 701 713 17 657 474
Zobowiązania krótkoterminowe 197 421 280 171 256 162 190 110 053 164 652 521 140 363 640
Pasywa razem 743 352 728 610 959 518 535 873 197 482 940 626 432 504 757
           
ROA (zysk netto/aktywa) 12,10% 12,23% 10,99% 7,42% 7,97%
ROE (zysk netto/kapitał własny) 18,75% 17,73% 18,14% 12,55% 13,82%
ROS (zysk netto/sprzedaż netto) 7,07% 5,18% 4,77% 3,53% 4,08%

dane w PLN wg MSR