Shareholding

 

  Number of shares % votes at AGM

IPO UNIPESSOAL LDA*

5.108.221

32,99

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander

1.521.413

9,83

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

1.140.650

7,37

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny

956.216

6,18

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"

925.305

5,98

Krzysztof Błasiak

407.033

2,63

Szymon Adamczyk

279.233

1,80

Przemysław Grzybek

167.386

1,08

Agnieszka Drzyżdżyk

8.473

0,05

Others

4.965.563

32,09

Total 15.479.493 100,00

 *before IPO 30 FIZAN A/S