Shareholding

 

  Number of shares % votes at AGM

IPO 30 FIZAN A/S*

5.108.221

32,99

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK

1.625.112

10,50

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

1.140.650

7,37

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny

956.216

6,18

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"

925.305

5,98

Krzysztof Błasiak

404.143

2,61

Szymon Adamczyk

276.333

1,79

Przemysław Grzybek

167.386

1,08

Agnieszka Drzyżdżyk

7.783

0,05

Others

4.868.344

31,45

Total 15.479.493 100,00

 

*formerly: Ipopema 30 FIZAN A/S