Dane kontaktowe

mapka

kontakt ALUMETAL S.A.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy
KRS nr KRS 0000177577
NIP 549-20-40-001
kapitał zakładowy 1.547.949,30 zł - w pełni opłacony