Dane ekonomiczne

 

 

 

Wg kursu średniego NBP w okresie; od 2011 roku dane wg MSR/MSSF

 

 

 

 

 

 

Wg kursu NBP obowiązującego na ostatni dzień okresu, od 2011 roku dane wg MSR/MSSF