Akcjonariat

 

  Liczba Akcji % głosów na WZ

Ipopema 30 FIZAN

3.570.254

23,06

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK

1.625.112

10,50

IPO 30 FIZAN A/S*

1.542.296

9,96

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

1.140.650

7,37

Krzysztof Błasiak

401.370

2,59

Szymon Adamczyk

276.333

1,79

Przemysław Grzybek

161.886

1,05

Pozostali

6.761.592

43,68

Razem 15.479.493 100,00

 

 *Dawniej Ipopema 30 FIZAN A/S