Akcjonariat

 

  Liczba Akcji % głosów na WZ

Ipopema 30 FIZAN

3.570.254

23,22

Ipopema 30 FIZAN A/S

1.542.296

10,03

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK

1.506.000

9,79

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

1.140.650

7,42

Krzysztof Błasiak

380.142

2,47

Szymon Adamczyk

257.718

1,68

Przemysław Grzybek

149.322

0,97

Pozostali

6.832.598

44,42

Razem 15.378.980 100,00