Akcjonariat

 

  Liczba Akcji % głosów na WZ

IPO 30 FIZAN A/S*

5.108.221

32,99

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK

1.625.112

10,50

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

1.140.650

7,37

AEGON TFI**

956.216

6,18

Krzysztof Błasiak

401.370

2,59

Szymon Adamczyk

276.333

1,79

Przemysław Grzybek

167.386

1,08

Pozostali

5.804.205

37,50

Razem 15.479.493 100,00

 

 *Dawniej Ipopema 30 FIZAN A/S

 **pośrednio poprzez AEGON OFE oraz Nordea OFE