Akcjonariat

 

  Liczba Akcji % głosów na WZ

IPO 30 FIZAN A/S

5.108.221

32,99

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK

1.625.112

10,50

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

1.140.650

7,37

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny

956.216

6,18

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"

925.305

5,98

Krzysztof Błasiak

407.033

2,63

Szymon Adamczyk

279.233

1,80

Przemysław Grzybek

167.386

1,08

Agnieszka Drzyżdżyk

8.473

  0,05

Pozostali

4.861.864

31,42

Razem 15.479.493 100,00